Lighting Technology

De ontwikkelingen op het gebied van lichttechniek staan niet stil. Elk jaar weer verleggen de fabrikanten van lichtbronnen en armaturen de grenzen van de techniek. Kijk alleen de afgelopen periode maar eens naar de ontwikkelingen van de toepassingen en mogelijkheden van LED. Een goed inzicht in de toepassing en de kwaliteit is onontbeerlijk om de lichtbronnen en de armaturen zo goed mogelijk te benutten. itsme Lighting Technology kan u daarbij helpen, want hier ligt onze specialisatie!

Bij nieuwbouw of renovatie van industriële en utiliteitsgebouwen of bij de inrichting van openbare omgevingen, neemt de verlichtingstechniek een belangrijke plaats in. itsme Lighting Technology levert u alle ingrediënten voor een succesvolle lichtoplossing. Hoogwaardige kwaliteitsproducten, een gedegen advies met bijhorende lichtberekening zorgen samen met de input van uw verlichtingswensen voor een op maat gesneden lichtplan.

U wilt graag kosten besparen maar tegelijkertijd ook duurzaam zijn, hoe kunt u dat realiseren? Bij de door itsme Lighting Technology uitgebrachte adviezen en aanbevelingen wordt altijd rekening gehouden met de laatste stand van zaken met betrekking tot techniek en milieueisen. De adviezen worden voorzien van een juiste terugverdientijd met de daarbij behorende kosten in combinatie met energie en CO2 besparingen.

Bent uw benieuwd wat u kunt besparen? Of heeft u vragen, neem dan contact op met onze lichtadviseurs!