Technische kennis moet je op peil houden

"Het laatste decennium wordt zowel de schaarste aan als de vraag naar technische mensen groter. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding industriële automatisering blijft de afgelopen jaren gelijk, terwijl je juist vanuit werkgelegenheidsperspectief een groei zou verwachten. Techniek heeft ten onrechte een imago dat het vies werk is, waardoor weinig mensen voor deze sector kiezen. De kennis van de huidige vakdocenten zal verdwijnen als ze binnenkort met pensioen gaan, omdat er niemand is om het aan over te dragen. Maar die kennis en mensen zijn wel nodig om de kwaliteit van de Nederlandse industrie in stand te houden en ook internationaal waardevol te blijven.", zegt Henk van Roon, Head of itsme Industrial Automation.

Vakmanschap verankeren 
itsme Industrial Automation en Kenteq (kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap) zijn daarom gaan samenwerken om bedrijven te helpen aan goed technisch opgeleid personeel. Beide partijen verwachten met een gebundelde aanpak hun kennis van technisch vakmanschap te kunnen verspreiden en verankeren binnen de Nederlandse industriële sector. Lees hier meer over deze samenwerking. 

ROC-docenten opleiden
Induteq (Stichting Introductie Nieuwe Technologie) is een stichting die zich richt op kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar docenten in het technisch beroepsonderwijs. Het gaat dan vooral om vakinhoudelijke bijscholing. Centraal hierbij staat nieuwe technologie die nog maar net haar intrede heeft gedaan.) Induteq heeft itsme Industrial Automation benaderd om ROC-docenten op te leiden in industriële automatisering. Henk van Roon: "Toen InduTeq mij benaderde met de vraag of wij deze masterclass wilden verzorgen, hoefde ik niet lang na te denken. Alleen al vanwege het maatschappelijk belang – meer aandacht voor techniek in het onderwijs – dragen wij graag ons steentje bij." Meer informatie over deze masterclass vindt u hier.

Cedeo-certificering
Sinds 1 oktober 2012 is itsme Industrial Automation Cedeo-gecertificeerd! Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie, die in 1980 naar aanleiding van gebrek aan inzicht in de kwaliteit van bedrijfsopleidingen is opgericht door HR-managers, met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.

Het keurmerk "Cedeo-erkend" wordt verstrekt op basis van een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.     

Om in aanmerking te komen voor de Cedeo-erkenning, moet uit het klanttevredenheidsonderzoek minimaal 80% van de referenten tevreden tot zeer tevreden zijn over de dienstverlening, samenwerking en behaalde resultaten. "Behalve op de erkenning, zijn wij ook trots op de resultaten. Klanten waardeerden ons met een tevredenheidsscore van 95,8%!", vertelt Marcel Steijger, Training Manager itsme Industrial Automation. 

Geen loze beloftes
Making You Succeed: dat is de belofte die de itsme-bedrijvengroep haar klanten en partners doet. Het doel is om een aantoonbare en langdurige bijdrage te leveren aan het succes van klanten. Om hier goed in te zijn en als technisch en logistiek dienstverlener daadwerkelijk een meerwaarde te kunnen bieden, is het leveren en factureren van elektrotechnische en mechanische componenten niet toereikend. Juist een goed begrip van technische, logistieke en commerciële uitdagingen van deze klanten is essentieel. Robert de Bie, itsme manager Human Resources: "itsme positioneert zichzelf als kennisdistributeur. Dan moet je ook wel zorgen dat je daadwerkelijk over die kennis beschikt en het noodzakelijke kennisniveau van een betrouwbaar adviseur waar kunt maken. itsme heeft daarom een zeer uitgebreid intern opleidingsprogramma, bestaande uit meerdere pijlers. Door deel te nemen aan dit programma komt iedere medewerker op het, voor zijn of haar functie, juiste kennisniveau om als betrouwbaar adviseur de klant succesvol te maken." Meer weten? Lees hier verder.

Kennisdeling in de praktijk
Op zoek naar concrete voorbeelden van succesvolle kennisdeling? Blader eens door ons kennismagazine SIGNAAL, in te zien bij downloads.