itsme Lighting Technology is Relux gecertificeerd

Om het dealerschap te ondersteunen geeft itsme Lighting Technology ook cursussen op drie niveaus aan klanten die met de Relux-software willen gaan werken. Daartoe hebben de opleiders van itsme Lighting Technology een intensieve training gevolgd in Zwitserland. itsme Lighting Technology mag zich nu gecertificeerd Relux dealer noemen en ook de opleiders zijn door Relux gecertificeerd. Dit onderscheidt ze van distributeurs die wel het label Relux gebruiken, maar niet gecertificeerd zijn. Deze distributeurs worden niet door Relux ondersteund. Elke cursist die bij itsme een Relux-cursus met goed gevolg afsluit, krijgt een genummerd certificaat, waarvan een afschrift wordt bewaard bij Relux in Basel. Dit certificaat heeft binnen de lichtmarkt een grote betekenis.