NEN3140-INSTH

Werkmaatschappij 
itsme
NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning - herinstructie
Referencia curso 
NEN 3140
Intro 
Ben je als installatie- of werkverantwoordelijke toe aan een herinstructie om veilig te blijven werken? Meld je dan aan voor deze ROVC NEN 3140-training!
Target audience 

Ben je als installatie- of werkverantwoordelijke toe aan een herinstructie om veilig te blijven werken? Meld je dan aan voor deze ROVC NEN 3140-training!

Werk jij als installatie- of werkverantwoordelijke en ben je volgens de NEN 3140 en Arbowet toe aan je tweejaarlijkse herinstructie om veilig te kunnen blijven werken en je benoeming te behouden? Dan is de training NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning - herinstructie bedoeld voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent.

Waarom deze training volgen?

  • ROVC maakt deel uit van de NEN-commissies
  • Kennis toepassen in het NEN 3140-practicum
  • Aandacht en ruimte voor praktijkervaringen
Course goal 

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig
en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als
elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze cursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden
op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Na afronding van de training NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning - herinstructie ben je in staat om zelf én om anderen blijvend veilig te (laten) werken aan elektrische installaties.

Global contents 
  • Bespreken van eigen werkomgeving met behulp van werkplekopdrachten
  • Opzet NEN-EN 50110-1 en NEN 3140
  • Basisprincipes van veilig werken
  • Risicobeoordeling aan de hand van ongevalsoorzaken
  • Bepalen van de inspectietermijnen
  • Personeel: bevoegdheden, werkprocedures (bijvoorbeeld bij spanningsloos werken, onder spanning werken en in de nabijheid van actieve delen werken), eisen aan personeel, organisatie, werkopdrachten, gereedschap, hulpmiddelen en PBM’s
  • Praktijkgerichte cases over bovengenoemde onderwerpen

 

Practicum

Leren doe je in de praktijk. Daarom komen ter ondersteuning van de lesstof diverse praktijkcases aan bod die jouw inzicht in de theorie versterken.

 

Afronding

Deze training wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat en kun je door jouw werkgever opnieuw benoemd worden tot NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning.

 

CerTech

Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Comentario 

De cursus is als dagtraining beschikbaar.

Price 
€ 595,00
Duración 
1 day
Date and Location