Algemene leveringsvoorwaarden Hoogland-Mennens

Wilt u weten onder welke voorwaarden u koopt, betaalt en geleverd krijgt? Met onze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en degene met wie u zaken doet heeft.

U kunt het bestand downloaden via deze link.

sites/default/files/uploaded_files/Algemene Lev vw HM.pdf.