PRAKTIJK-PL

Pilz Praktijkdag PL & PAScal
Type cursus 
Machineveiligheid
Intro 
Toepassing theoretische kennis vanuit de basisdag in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal in relatie tot ISO 13849-1(PL).
Doelgroep 

Ontwerpers en hardware engineers, Service technici en Technisch adviseurs en inspecteurs.

Voorkennis 

Na de theoriedag PL/SIL (Basis SIL/PL Praktijk) of Module 4 (Pilz-Module 4ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen) van de MasterClass , kunt u deze verdiepende workshop volgen.
Deze PL-Praktijkdag is onderdeel van de MasterclassXL (vijfde dag).

Doelstelling 

Door de praktische invulling van deze dag leert u hoe u de opgedane theoretische kennis vanuit de basisdag kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal in relatie tot ISO 13849-1(PL).

Globale inhoud 

Na de theoriedag kunt u een verdiepende workshop PL (Performance Level) volgen.

Hier wordt een praktische oefening aan de hand van een casus uitgewerkt. De oefening bestaat uit het uitvoeren van een risicobeoordeling en het bepalen van het benodigde Safety Integrity Level of Performance Level. Vervolgens wordt een veiligheidscircuit ontworpen en doorgerekend met behulp van het softwaretool PAScal. Door de praktische invulling van deze dag leert u hoe u de opgedane theoretische kennis vanuit de basisdag kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal.

In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen.
Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een eigen laptop mee te nemen.

Reactie 

In combinatie met de basisdag (theorie) krijgt u een korting op de praktijkdag PL van € 55,00.

Investering 
€ 555,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie