Pilz-Module 2

Werkmaatschappij 
itsme
Risicobeoordelingen theorie en praktijk
Type cursus 
Machineveiligheid
Intro 
Dag 2 van de Masterclass: Gevaren en risico’s waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt.
Doelgroep 
  • Iedereen met interesse voor machineveiligheid;
  • Engineers, onderhoudstechnici, veiligheidskundigen;
  • Managers (HSE), Managers productie, CEO’s, KAM manager.
Voorkennis 

Wij adviseren de cursist om te beginnen met module 1 "Procesflow machineveiligheid", omdat de opgedane kennis wordt overgedragen die van toepassing is in deze module.

Doelstelling 

De risicobeoordeling van machines is een centraal onderdeel bij het ontwerp en beheer van machines bij zowel de machinerichtlijn (Risicoanalyse) als bij de ARBO wetgeving. (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De verplichting om de risicobeoordeling uit te voeren bij machines, met als doel om binnen de grenzen van de machine risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk te reduceren volgens het ALARP principe ("As Low As Reasonably Practicable"). 
In de training wordt ingegaan op de theorie achter gevaren en risico’s waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt. Deze norm beschrijft naast ontwerpmethodieken ook hoe een risico-beoordeling kan worden uitgevoerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt de cursist een handvat om het geleerde direct in zijn eigen dagelijkse praktijk toe te passen.
Ook worden in de training een aantal methodieken behandeld voor risicobeoordeling zoals de Fine & Kinney methodiek, de 14-punten risicograaf en de Pilz Hazard Rating Number. Met deze methodieken kan op een gestructureerde manier risico’s in kaart worden gebracht, gerangschikt en prioriteiten gesteld. Hierbij is de dwingende volgorde van risicoreductie leidend.

Globale inhoud 
  • Ontwerpmethodieken;
  • Het proces van risicobeoordeling;
  • Methoden van risicobeoordeling;
  • Praktijkvoorbeelden.
Investering 
€ 535,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie