Pilz-Module 1

Werkmaatschappij 
itsme
Procesflow Machineveiligheid
Type cursus 
Machineveiligheid
Intro 
Dag 1 van de Masterclass: De wet- en regelgeving en het proces achter de CE-markering.
Doelgroep 
 • Iedereen met interesse voor machineveiligheid;
 • Engineers, onderhoudstechnici, veiligheidskundigen;
 • Managers (HSE), Managers productie, CEO’s, KAM manager.
Voorkennis 

Geen specifieke voorkennis vereist. Affiniteit met techniek is een pre. U heeft de leidraad ‘circle of safety’ doorgenomen.

Doelstelling 

In deze module richten we ons op de wet- en regelgeving en het proces achter de CE- markering. Er wordt de dwingende volgorde van aanpak van machineveiligheid uitgelegd en worden er handgrepen gegeven om deze ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen brengen.
Er wordt ingegaan op een aantal juridische aspecten betreffende de machinerichtlijn, waarmee cursisten een handvat krijgen om binnen hun organisatie het bewustzijn te vergroten op het gebied van machineveiligheid. Hierbij worden een aantal rollen behandeld uiteenlopend van machinebouwers, systeem-integratoren tot en met eindgebruikers.
De Nederlandse en Europese wetgeving wordt ter hand genomen en er wordt uitgelegd hoe ver de cursist moet gaan op het gebied van veiligheid. Hierbij worden de overeenkomsten tussen de bouw van machines (Machinerichtlijn) en het beheer van machines (ARBO-wetgeving) behandeld. Dit alles zo veel mogelijk gericht op de dagelijkse praktijk van de aanwezige cursisten. De ervaring en dagelijkse praktijk van onze safety consultants staat garant voor heldere en praktische adviezen.
We behandelen de noodzakelijke informatie die vastgelegd dient te worden tijdens het ontwikkelen van machines. Hierbij zijn niet alleen essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines relevant, maar ook ontwerpkeuzes en de volgorde van risicoreductie, en het gebruik van normen. Ook wordt uitgelegd waar de cursist op moet letten bij het inkooptraject van machines. Hierbij staan niet alleen de verantwoordelijkheden van de fabrikant centraal, maar ook de vraagstelling die in inkoop trajecten voor de kopende partij van belang zijn.

Uw voordelen:

 • Tijd en kosten besparen door snelle CE-markering;
 • Praktijkervaring door een concreet voorbeeld;
 • Checklisten als hulpmidden bij de werkzaamheden.
Globale inhoud 
 • Basiskennis wet- en regelgeving;
 • Nederlandse en Europese wetgeving;
 • Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen ;
 • Het proces van CE-markeren en veilig maken van machines;
 • Inkooptraject van machines wordt kort behandeld.

 

De cursist ontvangt:

 • Checklist: eisen Machinerichtlijn.
 • Checklist: eisen Arbeidsmiddelenrichtlijn.
 • Tekst Machinerichtlijn.
 • Lijst met geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn.

 

Voor deze cursus geldt een SKO-VK toekenning van 1 punt (registratie verloopt via Hobéon Groep).

Investering 
€ 535,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie