BASIS-SIL/PL

Werkmaatschappij 
itsme
Pilz Basisdag IEC62061 SIL en ISO 13849-1 PL
Type cursus 
Machineveiligheid
Intro 
Basisdag theorie welke ten grondslag ligt aan het ontwerpen en valideren van veiligheidssystemen in de machinebouw.
Doelgroep 

Ontwerpers en hardware engineers, Service technici en Technisch adviseurs en inspecteurs.

Voorkennis 

Deze dag wordt alleen aanbevolen wanneer u module 4 "Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen" van de Masterclass Machineveiligheid niet heeft gevolgd.

Doelstelling 

De nieuwe Machinerichtlijn brengt met zich mee dat er gewerkt moet gaan worden met de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Deze geven eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De normen beschrijven een methodiek waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren.

Door de ontwikkelingen op veiligheidsgebied rondom de software en elektronica zal de EN 954-1 vervangen worden. Hierdoor is de benadering op basis van het systeemgedrag onvoldoende. De nieuwe normen stellen naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.

De cursist leert tijdens de basisdag de theorie die ten grondslag ligt aan het ontwerpen en valideren (doorrekenen) van veiligheidssystemen in de machinebouw. De verschillen tussen beide methodieken worden uitgelegd waardoor de cursist een gefundeerde keuze kan maken. Op de vervolgdag wordt aan de hand van een casus de theorie verduidelijkt, zodat de deelnemers de opgedane kennis ook in de praktijk kunnen toepassen.

Bij gelijktijdige inschrijving van deze Basisdag PL/SIL en de praktijkdag PL verkrijgt u een korting van € 50,00.

Globale inhoud 
  • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits;
  • Normen EN 954-1, ISO 13849-1 (PL) en IEC 62061 (SIL);
  • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits;
  • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits /systemen;
  • Functionele veiligheid;
  • PL (Performance Level);
  • SIL (Safety Integrity Level);
  • Verschillen en overeenkomsten tussen SIL en PL.
Investering 
€ 535,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie