ATEX-IECEx

ATEX en IECEx: Explosieveiligheid in praktijk
Type cursus 
Procesveiligheid
Intro 
Seminar Europese ATEX en internationale IECEx normering
Doelgroep 

Hoofdzakelijk voor systeemontwerpers en projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en specificeren van explosieveilige instrumentatie, alsmede voor technici die betrokken zijn bij explosieveilige technieken.

Voorkennis 

Voor iedereen met interesse in ATEX en Explosieveiligheid.

Doelstelling 

Aan het eind van deze cursus bent u in staat om:

  • Uit te leggen wat explosies zijn, hoe ze ontstaan en hoe ze te voorkomen.
  • Verschillende beschermingstechnieken toe te passen op elektrische procesinstrumenten.
  • De codes te herkennen die op explosieveilige apparatuur worden gebruikt.
  • Explosieveilige apparatuur te installeren, inspecteren en onderhouden.
  • De huidige Europese ATEX en internationale IECEx normering te begrijpen.
  • Wijziging in regels met betrekking tot explosieveiligheid te benadrukken.
  • De opgedane kennis toe te passen op moderne procesinstallaties.

 

Er wordt gebruik gemaakt van praktische demonstraties om de doelstelling van het ontwerp en gebruik van de apparatuur toe te lichten.

Het seminar kent geen examen, echter gedurende de 2 dagen worden typische voorbeelden uit de industrie gebruikt en worden opgaven uitgewerkt.
Deelnemers krijgen een uitgebreid handboek, schrijfmateriaal en certificaat van deelname.

Globale inhoud 

Dag 1
09.00 uur Introductie: explosierisico’s, vlammende feiten en markering;
10.30 uur Pauze;
10.45 uur Referentie: normen en richtlijnen;
12.30 uur Lunch;
13.30 uur Beschermingstechnieken 1: elektrisch en niet-elektrische apparatuur;
14.45 uur Pauze;
15.00 uur Beschermingstechnieken 2: intrinsieke veiligheid;
16.15 uur Identificering van praktische problemen/ervaringen;
16.30 uur Samenvatting en afsluiting dag 1.

Dag 2
09.00 uur Samenvatting van de eerste dag en programma dag 2;
09.15 uur Praktijk 1: Samenbouw en certificering;
10.30 uur Pauze;
10.45 uur Praktijk 2: Installatievoorwaarden, inspectie en onderhoud;
12.30 uur Lunch;
13.30 uur Praktijk 3: Reparatie van Ex apparatuur;
14.00 uur Veldbussen en Datacommunicatie in Ex gebieden;
14.45 uur Pauze;
15.00 uur Ontwikkelingen: ATEX Richtlijnen, IECEx en Stichting ATEX;
16.00 uur Samenvatting en evaluatie;
16.30 uur Formele afsluiting van het seminar.

Investering 
€ 495,00
Tijdsduur 
2 dagen
Datum and Locatie