TIAP-Scada-Upd

Update WinCC Scada V7 naar TIA Portal WinCC Professional
Type cursus 
Siemens TIA Portal
Intro 
Update cursus naar TIA Portal Professional voor ervaren WinCC Scada V7 gebruikers.
Doelgroep 

Ervaren WinCC Scada V7 gebruikers die met WinCC TIA Portal Professional gaan werken. Bijvoorbeeld ontwerpers, programmeurs en inbedrijfstellers.

Voorkennis 

De cursist heeft de basiscursus WinCC SCADA V7 gevolgd of gelijkwaardige kennis en ervaring.

Doelstelling 

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

 • Een project van WinCC V7 te migreren naar WinCC TIA Portal Professional;
 • Een nieuw project aanmaken in WinCC TIA Portal Professional;
 • WinCC TIA Portal projecten voor bedienen op machineniveau begrijpen en projecteren, grafische beelden optimaal creëren;
 • WinCC station koppelingen maken mbv klassieke S7 drivers en TIA portal drivers;
 • WinCC station koppelen als OPC-cliënt zowel via klassieke OPC als via OPC UA protocol;
 • Op specifieke waarden uit SIMATIC S7 toegrijpen om op het bedien- en visualiseersysteem te tonen om verder te bewerken;
 • Bestaande WinCC koppelingen om te zetten naar TIA platform;
 • Plaatjes van uit WinCC V7.0 en WinCC Flexibel migreren en importeren in WinCC TIA Portal Professional;
 • Integratie van een Comfort Panel (TP 900) in WinCC;
 • Een PC station teconfigureren als SCADA Station;
 • Nieuwe graische functies leren gebruiken;
 • Werken met de “advanced dynamisation”.

 

Globale inhoud 
 • Systeemoverzicht TIA Portal en SIMATIC WinCC;
 • SIMATIC WinCC project aanmaken met S7-300, S7-400 en TIA Portal PLC’s;
 • Verbindingen projecteren met S7;
 • Koppelingen maken met OPC Portal;
 • Maken van TIA Portal faceplates;
 • Gebruik van Faceplates met “single structure” ;
 • Gebruik van structuren binnen faceplates;
 •  Configuratie van alarmmeldingen;
 •  Import en export van alarmen;
 •  Werken met de “historical data” editor;
 •  Configuratie van een logging;
 •  Werken met receptuur in WinCC.

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd met en S7-300/400 en S7-1200 reeks. Er wordt gewerkt met de laatste software: WinCC Advanced op basis van TIA Portal. Tevens krijgt de cursist mbv 2 laptops een vergelijking tussen de WinCC V7 en de nieuwe TIA Portal versie om zo de gelijkenissen en/of verschillen te verduidelijken.

Reactie 

Doorgangsgarantie*:

Indien u de garantie wilt hebben dat de cursus doorgaat dan schrijft u zich in voor € 1.975,00 Euro met de opmerking “garantie”. itsme Industrial Automation brengt u ca. 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte van het aantal cursisten en de daarmee samenhangende kosten. U kunt dan nog beslissen om definitief in te schrijven. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is de inschrijving definitief. Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen. De definitieve facturering vindt plaats aan de hand van het aantal daadwerkelijke cursisten.

In onderstaand overzicht staan de cursusprijzen voor 1, 2, 3 of 4-6 cursisten.

Aantal cursisten Kosten per cursist
1 € 4.875,-
2 € 2.850,-
3 € 2.175,-
4-6 € 1.975,-

 

Met deze optie heeft u de garantie dat de cursus toch doorgaat. Tevens heeeft u een zeer persoonlijke training door het geringe aantal deelnemers waardoor de cursusleider nog meer aandacht heeft voor uw applicatie of problematiek. Vooralsnog gaat itsme Industrial Automation er vanuit dat we voldoende cursisten krijgen.

* Onafhankelijk van het aantal cursisten gaat de cursus altijd door. Uitgesloten hiervan zijn overmachtsituaties.

 

Investering 
€ 1.975,00
Tijdsduur 
4 dagen
Datum and Locatie