WinCC-SCADA

Werkmaatschappij 
itsme
Basiscursus WinCC SCADA
Type cursus 
Siemens STEP7 Classic
Intro 
WinCC SCADA Basis voor medewerkers die met SIMATIC WinCC SCADA v7 gaan werken.
Doelgroep 

Medewerkers die met SIMATIC WinCC SCADA v7 gaan werken. Bijvoorbeeld ontwerpers, programmeurs en inbedrijfstellers.

Voorkennis 

Ervaring met STEP7 programmering en ethernet communicatie en Microsoft Windows.

Doelstelling 

De mogelijkheden van WinCC leren kennen en toe te passen.

Globale inhoud 

Deze cursus behandelt de belangrijkste elementen van WinCC SCADA:

 • Projectstructuur WinCC
 • Aanmaken en configureren van een project
 • Gebruik van tags en objecten
 • Gebruik van grafische beelden en Graphics Designer
 • Koppelen van variabelen beelden
 • Alarmering en Archivering (inclusief Wizard)
 • Configureren van proces- en alarmmeldingen
 • Gebruik van Run-time schermen
 • Werken met templates, C-scripts en VBA-scripts
 • Projecteren van meertalige projecten
 • Beheren van paswoorden en gebruikersrechten
 • OPC met behulp van WinCC
 • Smart Access configureren, WinCC Smart Client en Web Access

 

Dag 1:

 • Basisarchitectuur WinCC, Wizard’s overzicht.
 • Overzicht opties, optionele pakketten en licenties.
 • Basisconfiguratie.
 • Aanmaken van een Project:
  • Single user;
  • Multi user.
 • Configuratie van het project.
 • Configuratie properties.
 • PG/PC configuratie + Drivers installatie.
 • Aanmaken tags.

 

Dag 2:

 • Grafische beelden: aanmaak en werken met Graphics Designer.
 • Objecten:
  • Eigenschappen;
  • Dynamische eigenschappen.
 • Werken met Dynamic Wizard.
 • Direct koppelen van Variabelen beelden.
 • Werken met Dynamic Dialog.
 • Alarmering:
  • Alarm Logging;
  • Meldingsblokken + systeemblokken;
  • Definiëren van alarmen;
  • Opslaan van alarmen.
  • Archivering : werken met archive Wizard.
 • Aanmaken van knoppen.
 • Werken met VBA scripts.

 

Dag 3:

 • Opzetten van procesmeldingen.
 • Opstellen van alarmmeldingen.
 • Bijhouden, sorteren en archiveren van meldingen.
 • Opstellen en werken met “Cross-Reference” lijsten.
 • Configureren en testen van Run-time schermen.
 • Opmaak van templates, integreren van templates.
 • Werken met C-scripts.

 

Dag 4:

 • Configureren en opbouwen van een meertalig project.
 • Datum en tijd in Run-time.
 • Koppeling van UDT’s in Step 7.
 • Opzet van een “useradministration” structuur.
 • Beheer van paswoorden en gebruikersrechten, Server-client, Server-multiclients.
 • Communicatieopbouw via PROFIBUS, Ethernet en MPI-koppelingen.

 

Dag 5:

 • OPC met behulp van WinCC.
 • COM en D Com.
 • OPC data acces, winCC DA server en WinCC client.
 • Data-uitwisseling tussen WinCC als OPC-server en Microsoft Excel.
 • Projectstructuur WinCC.
 • Aanmaken en configureren van een project.
 • Gebruik van tags en objecten.
 • Gebruik van grafische beelden en Graphics Designer.
 • Koppelen van variabelen beelden.
 • Alarmering en Archivering (inclusief Wizard).
 • Configureren van proces- en alarmmeldingen.
 • Gebruik van Run-time schermen.
 • Werken met templates, C-scripts en VBA-scripts.
 • Projecteren van meertalige projecten.
 • Beheren van paswoorden en gebruikersrechten.
 • OPC met behulp van WinCC.
 • Installatie en configuratie van “adminstrative tools”.
 • Importeren PDF file in WinCC.
Reactie 

Het unieke van deze cursus is dat deze zeer praktijk intensief is. De groepen zijn maximaal 10 personen groot en iedere cursist werkt met een eigen systeem.Iedere cursist krijgt hierdoor een zo persoonlijk mogelijke begeleiding waarbij de cursusleider nog meer kan inspelen op specifieke wensen van de cursist.

Doorgangsgarantie*:
Indien u de garantie wilt hebben dat de cursus doorgaat dan schrijft u zich in met de opmerking “garantie”. itsme Industrial Automation brengt u dan ca. 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte van het aantal cursisten en de daarmee samenhangende kosten. U kunt dan nog beslissen om definitief in te schrijven. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is de inschrijving definitief. Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen. De definitieve facturering vindt plaats aan de hand van het aantal daadwerkelijke cursisten.

In onderstaand overzicht staan de cursusprijzen voor 1, 2, 3 of 4-10 cursisten. 

Aantal cursisten Kosten per cursist
1 € 4.600,-
2 € 3.045,-
3 € 2.765,-
4-10 € 2.695,

 

Met deze optie heeft u de garantie dat de cursus toch doorgaat. Tevens hebt u een zeer persoonlijke training door het geringe aantal deelnemers waardoor de cursusleider nog meer aandacht heeft voor uw applicatie of problematiek.Vooralsnog gaat itsme Industrial Automation er vanuit dat we voldoende cursisten krijgen.

* Onafhankelijk van het aantal cursisten gaat de cursus altijd door. Uitgesloten hiervan zijn overmachtsituaties.

Investering 
€ 2.695,00
Tijdsduur 
5 dagen
Datum and Locatie 
31 december 2021 op aanvraag