S7-PCS7OPE

Werkmaatschappij 
itsme
PCS7 voor operatoren
Type cursus 
Siemens STEP7 Classic
Intro 
PCS7 proces automatisering speciaal voor operatoren
Doelgroep 
 • Operatoren om zich een beter beeld te kunnen vormen van het gehele systeem;
 • Engineers en programmeurs die door de betere kennis van het systeem de haalbaarheid van de nieuwe opdrachten beter kunnen inschatten;
 • Procesmensen krijgen een beter inzicht over de middelen die ze ter beschikking hebben om een proces te regelen;
 • Operatoren krijgen meer feeling met het bedienen van faceplates en regelparameters.
Voorkennis 

Basiskennis elektriciteit en basisvaardigheden PC.

Doelstelling 

Een beter beeld te kunnen vormen van het gehele PCS7 systeem.

Globale inhoud 
 • Werking en betekenis van simulatie-modus en “IBN”modus;
 • Basiskennis PID regelaar of opfrissen adhv edulab simulatiesoftware;
 • Betekenis van parameter PID kennis : KP waarde, Ti aarde, T11waarde;
 • Test en diagnostic tools voor operatoren;
 • Smart alarm hiding;
 • Wat is een batch proces en hoe en waar worden de instelwaarden weggeschreven en bewaard?
 • Functies CFC en SFC: wat betekenen ze en wat kan ik er mee?
 • Wat is een “asset management system” en wat ben ik er mee?
Investering 
€ 2.175,00
Tijdsduur 
4 dagen
Datum and Locatie 
31 december 2021 op aanvraag