PCS7-OPE

Werkmaatschappij 
itsme
PCS7 voor operatoren
Type cursus 
Siemens STEP7 Classic
Intro 
PCS7 proces automatisering speciaal voor operatoren
Doelgroep 
 • Voor operatoren om zich een beter beeld te kunnen vormen van het gehele systeem;
 • Voor engineers en programmeurs die door de betere kennis van het systeem de haalbaarheid van de nieuwe opdrachten beter kunnen inschatten.
Voorkennis 

Basiskennis elektriciteit en basisvaardigheden PC.

Doelstelling 

Procesmensen krijgen een beter inzicht over de middelen die ze ter beschikking hebben om een proces te regelen en Operatoren krijgen meer feeling met het bedienen van faceplates en regelparameters. Hiermee kan men een beter beeld vormen van het gehele PCS7 systeem.

Globale inhoud 
 • Structuur en opbouw van een PCS7-installatie;
 • Server/client structuur;
 • Opbouw van een processchema;
 • Opbouw van een faceplate technologie;
 • Betekenis en statusbalk van een processcherm;
 • Werking en bedieningsterminologie van regelaar (PID) faceplate;
 • Betekenis van Interlock;
 • Werking en betekenis van simulatie-modus en “SIM”-modus;
 • Basiskennis PID regelaar en Edulab simulatiesoftware;
 • Betekenis van parameter PID kennis: KP-waarde, Ti-waarde, TD-waarde;
 • Test en diagnostic tools voor operatoren;
 • Smart alarm hiding;
 • Wat is een batch proces en hoe en waar worden de instelwaarden weggeschreven en bewaard?
 • Functies CFC en SFC: wat betekenen ze en wat kan ik er mee?
 • Wat is een “Asset Management System” en wat kan ik er mee?
 • Hoe zijn de faceplates opgebouwd?
 • Hoe activeer ik een “jumpback” functie binnen de faceplates;
 • Verschillen tussen faceplate en template naar bediening toe.
Reactie 

Het unieke van deze cursus is dat deze zeer praktijk intensief is en de groep maximaal 6 personen groot is. Iedere cursist krijgt hierdoor een zo persoonlijk mogelijke begeleiding waarbij de cursusleider nog meer kan inspelen op specifieke wensen van de cursist.

Tot 4 cursisten krijgt iedere cursist de beschikking over een eigen Engineering station (ES), Operator station (OS) en een S7-PLC systeem (AS). Alles wordt geconfigureerd en geprogrammeerd via PCS7 v9.0 onder Windows 10.

Doorgangsgarantie*:

Indien u de garantie wilt hebben dat de cursus doorgaat dan schrijft u zich in met de opmerking “garantie”. itsme Industrial Automation brengt u dan ca. 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte van het aantal cursisten en de daarmee samenhangende kosten. U kunt dan nog beslissen om definitief in te schrijven. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is de inschrijving definitief. Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen. De definitieve facturering vindt plaats aan de hand van het aantal daadwerkelijke cursisten.

In onderstaand overzicht staan de cursusprijzen voor 1, 2, 3 of 4-6 cursisten.

Aantal cursisten Kosten per cursist
1 € 2.450,-
2 € 1.390,-
3 € 1.250,-
4-6 € 1.150,-

 

Met deze optie heeft u de garantie dat de cursus toch doorgaat. Tevens hebt u een zeer persoonlijke training door het geringe aantal deelnemers waardoor de cursusleider nog meer aandacht heeft voor uw applicatie of problematiek.Vooralsnog gaat itsme Industrial Automation er vanuit dat we voldoende cursisten krijgen.

* Onafhankelijk van het aantal cursisten gaat de cursus altijd door. Uitgesloten hiervan zijn overmacht situaties.

Investering 
€ 1.150,00
Tijdsduur 
2 dagen
Datum and Locatie 
31 december 2021 op aanvraag