PCS7-NET v9

Werkmaatschappij 
itsme
PCS7 Voorbereidingscursus
Type cursus 
Siemens STEP7 Classic
Intro 
Voorbereidende cursus voor de PCS7 systeem- en de PCS7 Servicecursus
Doelgroep 

Technici en programmeurs die

 • te weinig ervaring hebben bij aanvang van een PCS7 of WinCC SCADA cursus.
 • geconfronteerd worden met de communicatie opzet bij een PCS7 systeem en/of SCADA systeem.
 • meer inzicht willen krijgen in de netwerkmogelijkheden van STEP7 en PCS7 (NETPRO en NCM).
 • te weinig praktijkkennis hebben van de mogelijke netwerkkoppelingen binnen STEP7 en WinCC Scada.
 • te weinig kennis hebben van OPC koppelingen. Steeds meer wordt de communicatie opgezet tussen PLC, MES en MER.
 • WinCC SCADA of WinCC professional moeten onderhouden.
Voorkennis 

Basiskennis van SIMATIC S7, STEP7 en NETPRO.

Doelstelling 
 • In staat zijn om een PC applicatie (WinCC, OPC-server, VB) te verbinden met een PLC.
 • De verschillende protocollen kunnen onderscheiden bij industrial Ethernet:
   - S7 connection;
   - ISO-ON-TCP;
   - TCP connection.
 • In staat zijn om een OPC server te configureren mbv. FETCH en WRITE instructies (cyclische communicatie).
 • In staat zijn om een OPC server te configureren mbv. SEND en RECEIVE instructies (acyclische communicatie).
 • Een PC kunnen configureren als OS (Operator Station) mbv. een directe TCP koppeling.
 • De verschillen kunnen begrijpen tussen Industrial Ethernet en Profinet.
 • De Juiste communicatiebouwstenen kunnen kiezen mbt. de gekozen koppeling binnen NETPRO.

 

De praktijk heeft geleerd dat bij aanvang van de PCS7 Systeem- en Servicecursus de cursisten te weinig praktijkkennis hebben om goed aan de slag te kunnen met de praktijk opdrachten. Tevens kent men te weinig de mogelijkheden van S7- en TCP koppelingen om een werkende verbinding op te bouwen tussen PC en PLC.
Deze cursus is dan ook uitermate geschikt als voorbereiding op de PCS7 cursus voor deelnemers met te weinig basiskennis netwerktechnologie SIMATIC S7.

Globale inhoud 
 • ISO koppeling tussen PC en PLC;
 • Verschillende netwerkkoppelingen: B-send/B-receive ; AG-send/AG-receive;
 • Betekenis van een  S7 connection;
 • De werking van configuratiebegrippen van NetPRO;
 • Opbouw van een Profinetverbinding tussen 2 PLC’s, T-send, T-receive, T-connect;    
 • Overzicht van de verschillende netwerkverbindingen.
Reactie 

Het unieke van deze cursus is dat deze zeer praktijk intensief is en de groep maximaal 6 personen groot is. Iedere cursist krijgt hierdoor een zo persoonlijk mogelijke begeleiding waarbij de cursusleider nog meer kan inspelen op specifieke wensen van de cursist.Tot en met 4 cursisten krijgt iedere cursist de beschikking over een eigen Engineering station (ES), Operator station (OS) en een S7-PLC systeem (AS).

Doorgangsgarantie*:

Indien u de garantie wilt hebben dat de cursus doorgaat dan schrijft u zich in met de opmerking “garantie”. itsme Industrial Automation brengt u dan ca. 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte van het aantal cursisten en de daarmee samenhangende kosten. U kunt dan nog beslissen om definitief in te schrijven. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is de inschrijving definitief. Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen. De definitieve facturering vindt plaats aan de hand van het aantal daadwerkelijke cursisten.

 De normale cursusprijs is € 1.295,00. In onderstaand overzicht staan de cursusprijzen voor 1, 2, 3 of 4-6 cursisten.

Aantal cursisten Kosten per cursist
1 € 2.875,-
2 € 1.890,-
3 € 1.465,-
4-6 € 1.295,-

 

Met deze optie heeft u de garantie dat de cursus toch doorgaat. Tevens hebt u een zeer persoonlijke training door het geringe aantal deelnemers waardoor de cursusleider nog meer aandacht heeft voor uw applicatie of problematiek.Vooralsnog gaat itsme Industrial Automation er vanuit dat we voldoende cursisten krijgen.

* Onafhankelijk van het aantal cursisten gaat de cursus altijd door. Uitgesloten hiervan zijn overmachtsituaties.

Investering 
€ 1.295,00
Tijdsduur 
2 dagen
Datum and Locatie 
14 februari 2022 Raamsdonksveer