OPC BASIS

Werkmaatschappij 
itsme
OPC basis (OLE for Process Control)
Type cursus 
Siemens STEP7 Classic
Intro 
OPC als platform voor communicatie in de Industriële Automatisering
Doelgroep 

Technicians en engineers Industrial Automation en IT managers die betrokken zijn met de opzet van een automatiseringssysteem en SCADA pakket.

Voorkennis 

Kennis van Siemens PLC's en STEP7 en MS Visual Basic.

Doelstelling 

Automatisering gebeurt meer en meer met en rond de PC. Om de datacommunicatie tussen een automatiseringsproces en de PC te beheren en te controleren bestaat er een standaard. Deze standaard is OPC.

OPC is vandaag de dag uitgegroeid tot een platform waarbij de PC de kern vormt van een scada- en database beheer. Via OPC kan de automatisering van een proces geïntegreerd worden in de IT wereld. Begrippen zoals ERP en MES krijgen dan ook meer en meer betekenis en de koppeling tussen werkvloer en deze platvormen krijgen meer en meer invulling.

Deze opleiding beoogt het opbouwen en verwerven van de nodige inzichten om een basiskennis te verwerven rond OPC en aldus procesgegevens tot in de Excel-sheet te importeren.

Globale inhoud 
 • Inleiding en overzicht van OPC;
 • Beschrijving van het OPC Class Model;
 • Introductie tot de SIMATIC NET OPC-server met zijn verschillende protocollen;
 • Koppeling tussen OPC en HMI software;
 • Configuratie van de SIMATIC NET OPC-server met symbolen binnen TIA;
 • Introductie en gebruik van de SNMP OPC-server (diagnose Ethernet);
 • Basisbegrippen van OLE;
 • Basisbegrippen van OPC;
 • Gebruik van OPC server en client;
 • Com, decom en XML begrippen;
 • Configuratie van verschillende OPC-servers;
 • Gebruik van OPC clients, Excell, VB6.
Reactie 

Doorgangsgarantie:

Indien u de garantie wilt hebben dat de cursus doorgaat dan schrijft u zich in met de opmerking “garantie”. itsme Industrial Automation brengt u dan ca. 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte van het aantal cursisten en de daarmee samenhangende kosten. U kunt dan nog beslissen om definitief in te schrijven. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is de inschrijving definitief. Bij verhindering kan een plaatsvervanger deelnemen. De definitieve facturering vindt plaats aan de hand van het aantal daadwerkelijke cursisten.

In onderstaand overzicht staan de cursusprijzen voor 1, 2, 3 of 4-5 cursisten.

Aatal cursisten Kosten per cursist
1 € 2.790,-
2 € 1.690,-
3 € 1.355,-
4-5 € 1.190,-

 

Wij beseffen ons dat de kosten per persoon hoger kunnen zijn maar hiermee heeft u de garantie dat de cursus doorgaat. Tevens heeft u een zeer persoonlijke training waardoor de cursusleider nog meer aandacht heeft voor uw applicatie of problematiek.

Vooralsnog gaat itsme Industrial Automation er vanuit dat we voldoende cursisten krijgen.

* Onafhankelijk van het aantal cursisten gaat de cursus altijd door. Uitgesloten hiervan zijn overmachtsituaties.

Investering 
€ 1.190,00
Tijdsduur 
2 dagen
Datum and Locatie