PROFINET-DIAG

Werkmaatschappij 
itsme
PROFINET Troubleshooting & Maintenance
Type cursus 
Netwerkdiagnose
Intro 
De opleiding 'PROFINET Troubleshooting & Maintenance' speelt volledig in op de behoeften van installateurs en onderhoudstechnici die zich met deze nieuwe netwerktechnologie bezighouden.
Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor personen die gedurende hun werkzaamheden te maken hebben met en/of verantwoordelijk zijn voor PROFINET installaties.

Hierbij valt te denken aan installateurs, elektriciens, paneelbouwers, onderhoudsmensen, applicatiebeheerders, hard- en software-engineers.

Voorkennis 

Deze opleiding is volledig afgestemd op de behoeften van mensen die PROFINET installaties installeren en onderhouden. Het omvat een compleet kennispakket dat geheel gericht is op de praktijk.

Doelstelling 

Deze opleiding omvat een compleet kennispakket dat zich geheel op de praktijk richt om de ontbrekende schakels van moderne Ethernetnetwerken volgens een eenvoudige methodiek eigen te maken. Het doel is om technici te professionaliseren in het omgaan met Industrieel Ethernet en PROFINET. De deelnemer leert met de benodigde gereedschappen een complexe PROFINET storing te analyseren en op te lossen.

Het leerplan wordt gefundeerd met theorie over netwerkcomponenten, bekabeling, afscherming en aarding. Met behulp van praktische oefeningen op echte netwerken, passen de deelnemers de opgedane theorie rechtstreeks toe in de praktijk. Na het volgen van de opleiding PROFINET Troubleshooting & Maintenance zijn de deelnemers in staat zelfstandig onderhoud te plegen en storingen in PROFINET netwerken op te lossen.

OPTIONEEL: Word ook een Certified PROFINET Installer!

Wat kunt u verwachten?
Investeer een halve dag extra na de training ‘PROFINET Troubleshooting & Maintenance’ om een Certified PROFINET Installer te worden. De training ‘PROFINET Troubleshooting & Maintenance’ geeft u een goede basis om het examen af te leggen voor ‘Certified PROFINET Installer’ in deze halve dag.

Wat zijn de kosten?
U betaalt slechts €230 extra.

Globale inhoud 

Theorie:

 • Overzicht van PROFINET
 • Basisprincipes van Industrieel Ethernet en TCP/IP
 • PROFINET bekabelingsrichtlijnen
 • Aarding en afscherming
 • Netwerkcomponenten (switch, router, proxy)
 • PROFINET protocol
 • Strategie van het lokaliseren van storingen

 

Praktijk:

 • Monteren van kabels
 • Kabelmeting met een kabeltester
 • Configureren en inbedrijf nemen van een PROFINET netwerk
 • Netwerkdiagnose via een webserver van een switch
 • Protocolanalyse met Wireshark
 • Netwerkbeheer met Netilities

 

Duur: 1,5 dagen (1e dag 9:00-17:00 uur, 2e dag van 9.00.12.00)

's Middags op de 2e dag vind er een examen plaats (zie ook de cursus PROFINET-INST)

 

Reactie 

Cursustijden:
1e dag: 10.00 tot 16.00u
2e dag: 10.00 tot 13.00u
Om 13.30u start het examen voor diegene die zich hiervoor hebben aangemeld, zie ook de cursus PROFINET-INSTAL.

Wat is PROFINET?
PROFINET is een datacommunicatie oplossing voor de industriële automatisering. Het maakt gebruik van open Ethernet standaarden en biedt een verbinding tussen het veldniveau en de managementomgeving. PROFINET kan ook direct op veldniveau worden ingezet om met Real-Time verbindingen machines te automatiseren waar PROFIBUS zijn limiet heeft bereikt. PROFINET en PROFIBUS worden regelmatig gecombineerd.

Investering 
€ 775,00
Tijdsduur 
1.5 dagen
Datum and Locatie 
14 juni 2022 Raamsdonksveer
25 januari 2022 Raamsdonksveer