NEN3140ALG

Werkmaatschappij 
itsme
NEN 3140 Algemeen Laagspanning
Type cursus 
NEN 3140
Intro 
Tijdens deze cursus leert u werkzaamheden uitvoeren zoals in het aanwijsbeleid van de NEN 3140 staat omschreven.
Doelgroep 

Tijdens deze cursus leert u werkzaamheden uitvoeren zoals in het aanwijsbeleid van de NEN 3140 staat omschreven. Precies zoals de Arbowet het voorschrijft.

De cursus is bestemd voor:

 • medewerkers die zich door hun werkgever willen laten aanwijzen als Voldoend Onderricht Persoon,Vakbekwaam Persoon of installatie- en/of werkverantwoordelijke.
 • Leidinggevenden die vanuit hun functie elektrotechnische werkzaamheden laten verrichten.
Voorkennis 

U heeft een elektrotechnische vakopleiding afgerond.

Doelstelling 

Voert u eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uit en wilt u dat kunnen doen volgens de normen die daarvoor gelden? De cursus NEN 3140 algemeen biedt een oplossing. In deze cursus leert u wat noodzakelijk is voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Na deze cursus kan uw werkgever u aanwijzen als Voldoend Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon, installatie en/of werkverantwoordelijke.

Resultaat: Na de cursus NEN 3140 algemeen weet u wat noodzakelijk is voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

Globale inhoud 

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • wetgeving en normen;
 • risico’s verbonden aan elektriciteit;
 • hoe te handelen bij een elektrisch ongeval;
 • onderwerp en toepassingsgebied normen; 
 • termen en definities;
 • aanwijzingenbeleid;
 • (periodieke) instructie werknemers; 
 • veilige bedrijfsvoering o.a.:
    - veilige werkplek;
    - gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
    - tekeningen en documenten;
    - waarschuwingsborden;
    - spanningsloos/onder spanning werken;
    - werkzaamheden bij risico-verhogende omstandigheden;
    - onderhoudprocedures;
 • vragen/cases.

Cursustijden: 9.30-16.00u

Reactie 

Deze cursussen worden uitgevoerd door onze partner Kenteq. Nadere informatie over de duur, data en locaties van de cursussen vindt u op de site van onze partner. Hier kunt u zich ook inschrijven.

Deze cursus kan ook incompany en op maat worden gegeven. Neemt u hiervoor contact op met itsme Industrial Automation: 076-5782860 of ia@itsme.eu. 

Investering 
€ 349,00
Tijdsduur 
1 dag