NEN3140-VPH

Werkmaatschappij 
itsme
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon - herinstructie
Type cursus 
NEN 3140
Intro 
Zelfstandig veilig blijven werken aan elektrische installaties? Volg dan de training NEN 3140 Vakbekwaam persoon - herinstructie!
Doelgroep 

Zelfstandig veilig blijven werken aan elektrische installaties? Volg dan de training NEN 3140 Vakbekwaam persoon - herinstructie!

Ben jij vakbekwaam persoon en ben je volgens de NEN 3140 en Arbowet toe aan je tweejaarlijkse herinstructie om veilig te kunnen blijven werken en je benoeming te behouden? Dan is deze training bedoeld voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain.

Waarom deze training volgen?
• ROVC maakt deel uit van de NEN-commissies
• Kennis toepassen in het NEN 3140-practicum
• Aandacht en ruimte voor praktijkervaringen
• Meerdere locaties in Nederland

Voorkennis 

Jij bent een vakbekwaam persoon en volgens de NEN 3140 en de Arbowet toe aan je herinstructie.

Doelstelling 

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig
en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als
elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze opfriscursus geeft een volledige instructie om de
werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te kunnen blijven voeren volgens NEN 3140.

Na het volgen van de cursus NEN 3140 Vakbekwaam persoon - herinstructie is je kennis weer opgefrist en kun je veilig blijven werken aan elektrotechnische installaties als vakbekwaam persoon.

Globale inhoud 
 • Bespreken van eigen werkomgeving met behulp van werkplekopdrachten
 • Veilig werken in de elektrotechniek
 • Risico inventarisatie
 • Spanningsloos maken van elektrische installaties volgens vastgelegde stappen
 • Werken, metingen verrichten aan of bedienen van een installatie onder spanning
 • Wet- en regelgeving
 • Cases over bovengenoemde onderwerpen als voorbereiding op het practicum

 

Practicum

De cursus NEN 3140 Vakbekwaam persoon - herinstructie bevat 1 dagdeel practicum waarin het volgende aan bod komt:

 

 • Spanningsloos maken en inschakelen van installaties volgens NEN 3140
 • Af- en aankoppelen van motoren
 • Werken aan groepen- en schakelkasten
 • Meten en vervangen van zekeringen en mespatronen
 • Opstellen van taak-risico-analyse voor (eigen) werkzaamheden

 

Afronding

Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat en kun je door jouw werkgever wederom benoemd worden tot NEN 3140 Vakbekwaam persoon.

 

CerTech

CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Reactie 

De cursus is als dagtraining beschikbaar:
• Dagcursus : 1 dag waarvan 1 practicummiddag.

Investering 
€ 415,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie