NEN3140-VOPH

Werkmaatschappij 
itsme
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon - Herinstructie
Type cursus 
NEN 3140
Intro 
Werkzaamheden aan elektrische installaties veilig blijven uitvoeren? Volg de training Herinstructie voldoend onderricht persoon NEN 3140!
Doelgroep 

Werkzaamheden aan elektrische installaties veilig blijven uitvoeren? Volg de training Herinstructie voldoend onderricht persoon NEN 3140!

Ben jij voldoend onderricht persoon en volgens de NEN 3140 en de Arbowet toe aan je tweejaarlijkse herinstructie om veilig te kunnen blijven werken en je benoeming tot voldoend onderricht persoon te behouden? Dan is de training NEN 3140 Voldoende onderricht persoon - herinstructie bedoeld voor jou.

Waarom deze training volgen?
• ROVC maakt deel uit van de NEN-commissies
• Kennis toepassen in het NEN 3140-practicum
• Aandacht en ruimte voor praktijkervaringen
• Meerdere locaties in Nederland

Voorkennis 

Jij bent voldoend onderricht persoon en volgens de NEN 3140 en de Arbowet toe aan je tweejaarlijkse herinstructie.

Doelstelling 

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze opfriscursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier te kunnen blijven uitvoeren volgens NEN 3140.

Na het volgen van de training NEN 3140 Voldoende onderricht persoon - herinstructie zijn jouw kennis en vaardigheden van de NEN 3140 weer helemaal opgefrist. Zo kun je blijvend veilig werken aan elektrotechnische installaties als voldoend onderricht persoon.

Globale inhoud 
 • Bespreken van eigen werkomgeving met behulp van werkplekopdrachten
 • Veilig werken in de elektrotechniek
 • Risico inventarisatie
 • Spanningsloos maken van elektrische installaties volgens vastgelegde stappen
 • Werken, metingen verrichten aan of bedienen van een installatie onder spanning
 • Wet- en regelgeving
 • Cases over bovengenoemde onderwerpen als voorbereiding op het practicum

 

Practicum

De training NEN 3140 Voldoende onderricht persoon - herinstructie bevat 1 dagdeel practicum waarin het volgende aan bod komt:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen op juiste wijze gebruiken
 • Vervangen van smeltveiligheden
 • Resetten van thermisch pakket
 • Vervangen van (TL-)lampen, starters, wandcontactdozen en lichtschakelaars
 • Af- en aankoppelen van elektromotoren

 

Afronding

Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat en kun je door jouw werkgever opnieuw benoemd worden tot NEN 3140 Voldoende onderricht persoon.

 

CerTech

Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Reactie 

De cursus is als dagtraining beschikbaar:
• Dagcursus: 1 dag waarvan 1 practicummiddag.

Investering 
€ 415,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie