NEN3140-INST

Werkmaatschappij 
itsme
NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning
Type cursus 
NEN 3140
Intro 
Dé ROVC-cursus om benoemd te worden tot NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning.
Doelgroep 

Dé ROVC-cursus om benoemd te worden tot NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning.

Wil jij benoemd worden tot NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning? Dan is deze cursus bedoeld voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent.

Waarom deze training volgen?
• ROVC maakt deel uit van de NEN-commissies
• Gericht op huis- en complexe bedrijfsinstallaties
• Met 1 dagdeel practicum in Ede!

Voorkennis 

Een (elektro)technische vooropleiding op mbo-4 niveau is een voorwaarde. Deze training behandelt enkel de NEN 3140.

Meer weten over de installatievoorschriften rondom elektrische installaties? Volg dan de training NEN 1010. Wil je zeker weten of je op het juiste niveau instroomt? Lees dan hier meer over wie er voor welke benoeming in aanmerking komt.

Doelstelling 

Een installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Wanneer je deze cursus met goed gevolg aflegt, mag je worden benoemd tot NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke
laagspanning.
Deze cursus richt zich alleen op de bedrijfsvoering van de elektrische installatie volgens de NEN 3140.

Na afronding van de cursus NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning kunnen - onder jouw verantwoordelijkheid - op een veilige en verantwoorde manier uitbreidingen en aanpassingen worden uitgevoerd in elektrische installaties. Zowel in huisinstallaties als in zeer complexe bedrijfsinstallaties. De benodigde specialistische kennis van de installatienormen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1 heb je reeds in het bezit, of je maakt daarvoor gebruik van externe partijen of mensen binnen jouw eigen organisatie. Wil je deze kennis zelf opdoen? Dat kan met de ROVC-training NEN 1010 voor de gebouwgebonden installaties of Elektrische uitrusting van machines NEN-EN-IEC 60204-1 voor machines.

Globale inhoud 

Veilige elektrotechnische bedrijfsvoering:

 • Arbo-eisen en de invulling door NEN EN 50110-1 en NEN 3140 3e druk via beleidsregels
 • Opbouw samenhang van de NEN EN 50110-1 en NEN 3140 3e druk
 • Uitgangspunten voor personeel, aanwijzingsbeleid en periodieke instructie
 • Communicatie en procedures, organisatie en onderlinge samenhang van procedures
 • Werkplek en hulpmiddelen
 • Gevaren en ongelukken in de elektrotechniek: elektrocutie, inductie, kortsluiting, vlambogen, brand, voorbeelden van ongelukken en ongevallen, zoals gemeld bij de arbeidsinspectie
 • Inspectie van arbeidsmiddelen: klasse-indeling, toepassing van de juiste norm(en)
 • Defecten, metingen en beproevingen van beschermingsleidingen, isolatieweerstand, reële en vervangende lekstroom
 • Registratie, inspectie termijn, steekproef, VCA
 • Onderhoud en werkprocedures: personeel, bevoegdheden, werkprocedures zoals bij spanningsloos, het onder spanning en het in de nabijheid van actieve delen werken
 • Eisen aan personeel, organisatie, werkopdrachten, gereedschap, hulpmiddelen en PBM's

 

Arbo-wetgeving:

 • Regelgeving, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, organisatie van werkzaamheden en bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 

Inspectie van installatie(s) en installatiedelen:

 • Toepassing juiste norm(en)
 • Uitwendige invloeden, defecten, gevaarlijke situaties, metingen en beproevingen van beschermingsleidingen, isolatie-weerstand, scheiding van stroomketens, aardverspreidingsweerstand, maximale beveiliging, aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiligingen, doorstromen van automaten, motorbeveiligings- en vermogensschakelaars
 • Registratie en verantwoordelijkheid, inspectietermijn, steekproef

 

Implementatie:

 • Kosten, beheersysteem, aanpassen van de installatie, opleiding en benoeming, stappenplan, kerntaken, motivatie, opleiding

 

Practicum

De training NEN 3140 Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning bevat 1 dagdeel practicum op de laatste lesdag. Deze dag vindt plaats in Ede. Het volgende komt aan bod:

Bedrijfsvoering volgens NEN 3140 – schakelbrieven

 • Opstellen van werkprocedures en schakelbrieven
 • Beoordelen van bestaande werkprocedures
 • Taak-risicoanalyse uitvoeren voor diverse handelingen aan installatiedelen

 

Bedrijfsvoering volgens NEN 3140 – practicum

 • Opstellen van werkprocedures en schakelbrieven
 • Werken aan elektrische installaties met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Spanningsloos maken en inschakelen van installaties volgens NEN 3140
 • Af- en aankoppelen van motoren
 • Werken aan groepen- en schakelkasten
 • Meten en vervangen van zekeringen en mespatronen

 

Afronding

Deze training wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.

 

CerTech

Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Reactie 

De cursus is als dagtraining beschikbaar:

 • Dagcursus: 3 dagen (1 dag per week) waarvan 1 dagdeel practicum.

 

NB: Vermelde datum is de startdatum. In het algemeen vinden de vervolgdagen na een week plaats, dus 1 dag per week. Voor de exacte data kunt u een mail sturen naar iatraining@itsme.eu of bellen met 076-5782860.

Investering 
€ 1.235,00
Tijdsduur 
3 dagen
Datum and Locatie