IND-AUTOM

Werkmaatschappij 
itsme
Industriële automatisering
Type cursus 
NEN 3140
Intro 
Wil je meer weten over geautomatiseerde installaties of machines? Dan is de cursus PLC - Industriële automatisering de ideale basis voor jou!
Doelgroep 

Wil je meer weten over geautomatiseerde installaties of machines? Dan is de cursus PLC - Industriële automatisering de ideale basis voor jou!

Werk jij als storings- of onderhoudsmonteur en heb je geen kennis van besturingstechniek? Wil je je hierin bekwamen? Dan is de training PLC - Industriële automatisering geschikt voor jou. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain.

Voorkennis 

Een technische vooropleiding op minimaal mbo-3 niveau of vergelijkbaar is gewenst. Onze cursus industriële automatisering - basis is eveneens een goed uitgangspunt.

Twijfel je aan jouw voorkennis? Doe dan de online kennistest in industriële automatisering en krijg direct een studieadvies!

Doelstelling 

Tijdens de cursus PLC - Industriële automatisering vergroot je jouw vakkennis over besturingstechnieken. Het vervangen, repareren en de ingebruikname van installaties wordt behandeld en verder komen storingzoeken en verhelpen, planmatig onderhoud en het uitvoeren van inspecties aan bod. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND, OR, NOT), PLC/HMI-hardware, PLCsoftware, sequentiële besturingen en combinatorische besturingen.

Na het afronden van de cursus PLC - Industriële automatisering kun je storingen zoeken en verhelpen in PLC-bestuurde installaties. Je hebt je vakkennis van relais, pneumatische componenten en sensoren vergroot, als ook je inzicht in de werking van PLC-programma’s met ladderdiagram (LD) en functieblok diagram (FBD). Verder ben je in staat inspecties te doen, componenten te vervangen en installaties in gebruik te nemen.

Globale inhoud 

Algemeen:

 • Veel aandacht voor de signaalverwerking bij geautomatiseerde machines en installaties, onafhankelijk van de techniek of combinatie van technieken waarmee deze zijn uitgevoerd
 • Automatiseringssystemen en de kringloop van signalen
 • Principe, werking en uitvoering van uitvoerorganen, hoofdschakelelementen en sensoren
 • Inleiding in PLC-besturingen, ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)
 • Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode
 • Gedurende de cursus en tijdens lessen actief aan de slag met demoprogrammeersoftware LOGO! Soft Comfort V8 op je eigen laptop
 • Storingsanalyse volgens een gestructureerde methode

 

Uitvoerorganen:

 • Functie van 3-fase, 1-fase, serie, hydro en pneumatische motoren
 • Enkel- en dubbelwerkende hydraulische en pneumatische cilinders
 • Kleppen en verwarmingselementen

 

Hoofdschakelelementen:

 • Magneetschakelaars
 • Elektrisch en/of pneumatisch/hydraulisch bediende 3/2-, 4/2-, 5/2- en 4/3-ventielen in mono- of bistabiele uitvoering

 

Sensoren:

 • Onderscheid tussen digitale sensoren, analoge opnemers en intelligente sensoren, soorten en toepassingen van mechanische en elektronische sensoren, principewerking van optische, capacitieve en inductieve benaderingsschakelaars, sensoren voor meten van druk-, niveau- en temperatuur,opnemers met busverbinding en sensoren met I/O link

 

Netwerken:

 • Eigenschappen van netwerken en busverbindingen in machines, seriële en parallelle communicatie, veldbus ten opzichte van I/O link

 

Basisbesturingsfuncties:

 • EN-, OF- en NIET-functies uitgedrukt in relaistechniek, pneumatische schakeltechniek, PLC-programma’s met ladderdiagram (LD) en function block diagram (FBD), logische techniek met schakelformules en waarheidstabellen.

 

Gecombineerde besturingsfuncties:

 • Logische functies met geïnverteerde in- en uitgangen, combinatorische schakelingen

 

Volgordebesturingen:

 • Betekenis en lezen van het bewegingsdiagram en SFC
 • Het lezen van pneumatische, elektrische, logische schema's en PLC-programma's in samenhang met het bewegingsdiagram
 • Het storingzoeken met behulp van het bewegingsdiagram en SFC

 

Timer en geheugen:

 • Principe en werking van vertraagd opkomende en vertraagd afvallende timers, elektrisch pneumatisch en logische/elektronische geheugens met set- en reset- voorkeur en de dominantie

 

Counters:

 • Principe en werking van up/down counters

 

Storingzoeken:

 • Met behulp van de kennis van besturing, uitvoerorganen, sensoren en interfaces het schematisch analyseren en lokaliseren van storingen

 

Practicumprojecten:

 • Je werkt aan projecten met relaistechniek, PLC-techniek, pneumatiek, interfacetechniek en storingzoeken in complete installaties

 

Practicum

De cursus PLC - Industriële automatisering bevat 3 practicumdagen waarin het volgende aan bod komt:

Werking en logica van besturingen en sensoren

 • Werken met diverse automatiseringstechnieken, zoals relaisschakelingen en pneumatische schakelingen
 • Ontdekken van de (on)mogelijkheden van digitale sensoren op het gebied van aansluiten, afstellen en detectie-eigenschappen

 

Programmeren van Siemens LOGO

 • Ontdekken van de mogelijkheden van een micro-PLC
 • Realiseren van eenvoudige besturingen in ladderdiagram (LD) en Function Block Diagram (FBD)
 • Toepassen van basis besturingsfuncties, geheugenfuncties, timers en counters

 

Storingzoeken Industriële Automatisering

 • Storingen oplossen in eenvoudige PLC-besturingen, zowel hardwarematig als met gebruik van de software (PLC- programma)
 • De practicumdag duurt van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Uiteraard zijn de kosten van koffie/thee en lunch van de practicumdag bij de prijs inbegrepen.

 

Afronding

Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

CerTech

Voor de organisatie van onze examens werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl

Reactie 

De cursus is als dag-, avond- en middagtraining beschikbaar:

 • Dagcursus loopt ca. 3 maanden =  9 dagen waarvan 3 practicumdagen € 2.755,-
 • Avondcursus loopt ca. 4 maanden = 12 avonden en 3 practicumdagen € 2.480,-

NB: Vermelde datum is de startdatum. In het algemeen vinden de vervolgdagen na een week plaats, dus 1 dag per week.  Voor de overige data kunt u een mail sturen naar iatraining@itsme.eu of bellen met 076-5782860.

Investering 
€ 2.755,00
Tijdsduur 
9 dagen
Datum and Locatie