IEC60204-1

Werkmaatschappij 
itsme
Elektrische veiligheid volgens IEC 60204-1
Type cursus 
Machineveiligheid
Intro 
De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines.
Doelgroep 
 • Ontwerpers en hardware engineer (WTB/E)
 • Installateurs, paneelbouwers en service technici
 • Technisch adviseurs en inspecteurs
Voorkennis 

Aanbevolen wordt het niveau dat bereikt wordt na het volgen van de cursus ‘CE-markering, de basis’ of dag 1 ‘Procesflow machineveiligheid’ van de Masterclass Machineveiligheid.

Doelstelling 

De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines. In deze training gaat het om de relatie tussen elektrische veiligheid en de eisen die voortkomen uit de Machinerichtlijn.

U leert over de meest voorkomende problemen rondom de elektrische installatie van machines. Het gaat hierbij niet om een volledige uitleg van de IEC 60204-1, maar juist om de raakvlakken met machineveiligheid en de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen. U leert hoe u de IEC 60204-1 kunt gebruiken en hierin informatie kunt vinden en interpreteren.

Deze training biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerp, de bouw, de modificatie, de inkoop en/of de beoordeling van elektrische installaties van machines, een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product.

Leerdoelen

 • De context van de IEC 60204-1 uitleggen
 • De scheidslijn tussen machine en gebouw identificeren
 • De gevaren van directe aanraking en indirecte aanraking met betrekking tot elektrische veiligheid interpreteren
 • Principes van veiligheidsaarding en potentiaal-vereffening beschrijven
 • Beveiliging van uitrusting door middel van overstroombeveiliging, thermische beveiliging, aardfoutbeveiliging en dergelijke toelichten
 • De rol van besturingsfuncties en bedieningsinterfaces in relatie tot machineveiligheid toelichten

 

Globale inhoud 
 • De wettelijke basis voor elektrische veiligheid
 • De relatie tussen ontwerp en beheer van elektrisch installaties
 • Energievoorziening, de hoofdschakelaar
 • Toepassing van werkschakelaars
 • IP-gradatie
 • Aarding
 • Aderkleuren en codering
 • Eisen voor bedieningsinterfaces, technische documentatie
 • Validatie procedures
Investering 
€ 535,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie