INTRO-ROBOTICA

Introductiedag Robotica
Type cursus 
Diversen IA
Intro 
Deze introductiedag geeft een goed inzicht in de mogelijkheden en ROI bij het toepassen van Robotica.
Doelgroep 

Beleidsmakers, beslissingsbevoegden, proces en systeemontwerpers, productiemanagers, projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en specificeren van productiestraten en productieprocessen.

Voorkennis 

Interesse in industriële automatisering.

Doelstelling 

Na afloop van deze introductiedag robotica kunt u zich een beeld vormen van toepassingen binnen uw eigen productieomgeving. U kunt inschatten of een project met robotica uit te voeren is en rendabel kan zijn.

Globale inhoud 
 • Industriële robotica;
 • Geschiedenis van de robotica;
 • Voor- en nadelen van robotica;
 • Waar kunnen robots worden ingezet;
 • Veiligheid en arbo regelgeving;
 • Enkele toepassingen nader uiteengezet;
 • Hands-on virtueel project;
  • Onderzoeksfase;
  • Ontwerp;
  • Terugverdientijd (ROI);

  Livedemo middels een aanwezige robot opstelling.

Investering 
€ 0,00
Tijdsduur 
1 dag
Datum and Locatie