OEE

Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Type cursus 
Diversen IA
Intro 
Procesoptimalisatie middels Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Doelgroep 

Onderhoudsverantwoordelijken, leidinggevenden uit productie, onderhouds- en kwaliteitsafdeling. Programmeurs en IT-managers.

Doelstelling 

Door de toename van industriële automatisering en het streven naar topprestaties, is het kennen, meten en bepalen van de operationele efficiëntie van het machinepark binnen een productieomgeving een belangrijk element.

Deze efficiëntie kan worden uitgedrukt in een algemeen aanvaarde indicator: “Overall Equipment Effectiveness (OEE)”. Deze indicator is het resultaat van een combinatie van metingen i.v.m. beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit en brengt de verliezen in kaart.

Deze training leert u niet alleen wat men verstaat onder OEE en TPM (Total Productive Maintenance), maar ook hoe u ze kan implementeren in een bestaand machinepark. We zullen aan de hand van een concrete situatie uitleggen hoe u de noodzakelijke gegevens uit de verschillende machines kunt ophalen en verwerken.

We bespreken tevens, hoe u de formules en/of heuristieken (wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken) van OEE integreert in bijvoorbeeld Excel, Access of Oracle database.

Uiteraard behandelen we ook de rol van IT in dit gegeven.

 • Hoe leg ik een zgn. “rode draad” vanuit elke machine tot aan de “PC” (data PC);
 • Hoe configureer ik de OPC server;
 • Hoe configureer ik Excel, Access of VB, VB.Net als OPC Client;
 • Hoe verwerk ik de gemeten resultaten;
 • Hoe bouw ik mijn database op. Tevens bespreken we ook kort een aantal commerciële pakketten.
Globale inhoud 
 • Wat verstaat men onder OEE;
 • Hoe kadert deze thematiek binnen TPM (Total Productive Maintenance);
 • Hoe zet ik een OEE meetsysteem op;
 • Hoe interpreteer ik de OEE waarden;
 • Wat zijn de verliezen m.b.t de machines;
 • Hoe implementeer ik de berekeningen en formules in zgn SOAP-calls;
 • Hoe “schrijf” ik een zgn SOAP-call;
 • Welke pakketten komen in aanmerking om onze heuristieken (formules+berekeningen) te laten lopen (Excel, VB, VB.Net…)
 • Hoe haal ik data uit de verschillende machines;
 • Hoe gebruik ik OEE als KPI (Key Performance Indicator).
Reactie 

Deze cursus is zeer praktisch opgezet. Daarom beperken we ons niet alleen tot een zgn “beschrijvende” case-study maar zetten we ook reëel een OEE systeem op.

Investering 
€ 2.350,00
Tijdsduur 
4 dagen